Hoppa till innehåll

Miljö och hållbarhet

För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning. Vi ska verka för minsta möjliga miljöpåverkan när det gäller val av produkter och hantering av avfall och vi ska hushålla med resurser så som vatten och el.

Bergströms Måleri AB ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan, och långsiktigt verka och bidra till att skapa förståelse för miljöproblemen hos samtliga medarbetare inom företaget.
 
Alla medarbetare inom Bergströms Måleri AB ska vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och miljömål samt aktivt delta i företagets strävanden att hålla en hög miljöprofil.
 
Bergströms Måleri AB ska verka för att medarbetarna får en så god arbetsmiljö som möjligt och ska vara ett föredöme för branschen i övrigt.

Våra miljömål når vi genom:

  • att använda miljövänliga produkter,
  • att minimera materialspill,
  • att källsortera ,
  • hushållning och effektiv förbrukning med vatten och el,
  • att planera och organisera arbetet inklusive transporter.