Miljöarbete

Bergströms måleri AB skall bedriva sin verksamhet med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt verka och bidraga till att förståelse för miljöproblemen skapas hos samtliga medarbetare inom företaget.

Medarbetarna inom Bergströms måleri AB skall vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och miljömål samt aktivt deltaga i företagets strävanden att hålla en hög miljöprofil.

Bergströms måleri AB ska verka för att medarbetarna får en så god arbetsmiljö som möjligt och ska vara ett föredöme för branschen i övrigt.

Våra miljömål når vi genom:

 • Att använda miljövänliga produkter
 • Att minimera materialspill
 • Källsortering
 • Hushållning och effektiv förbrukning med vatten och el
 • Att planera och organisera arbetet inklusive transporter

Vi förverkligar era ideer

Kontakta oss

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ämne *

  Ditt meddelande

  Bergströms Måleri Falun AB

  Hans Bergström
  Slaggatan 36
  791 70 Falun

  Telefon: 0761 38 33 37
  E-post: info@bergstromsmalerifalun.se